Family subscription

Package

CASA 16

CASA 32

CASA 50

CASA FLAT


Monthly fee

22 Euro

30 Euro

46 Euro

86 Euro


 RESET cost

(Allowed only once a month, upon request)

14.5 Euro

22 Euro

36.25 Euro

58 Euro


Details

Data Speeds deri ne: 15 mbps download, 4 mbps upload Kapaciteti i lejuar mujor (down+up): 50 Gigabyte every 31 days

Trafiku mujor mund te risetohet 1 here ne jave me kerkese te klientit Trafik P2P i lejuar cdo dite nga ora 23:00 deri ne 07:00

1 adrese IP private Gjate oreve te peak-ut Open Sky mund te aktivizoje procedurat e ndarjes se trafikut ne menyre qe te shmange konsumin e tepruar te perdoruesit dhe per te mbrojtur klientet e tjere.

Performanca e sistemit eshte e maksimizuar gjete konsumit te 100 GB te pare. Pas 100 GB te pare traffic data is Flat dhe protokollet e video streaming jane te deprioretizuar 1 adrese IP private Protokollet P2P and lojrat jane disponibel cdo dite ne oraret 23:00 deri ne 07:00

Business subscription 

Package

FLAT 60

FLAT 100

FLAT 200

256_256 Telemetry 

Volume


Monthly fee

101.5 Euro 

152 Euro

289 Euro

38 Euro

12 Euro


RESET cost

(Allowed only once a month, upon request)

87 Euro

123.25 Euro

232 Euro


7.25 Euro for every extra GB


Details

Data Speeds deri ne : 20 mbps download, 6 mbps upload

Performanca e sistemit eshte e maksimizuar gjete konsumit te 60-100-200 GB te pare.


Pas konsumimit te 60-100-200 GB trafiku data eshte Flat dhe protokollet e video streaming jane te deprioritizuar 1 Adrese IP Publike

Data Speeds deri ne: 256 mbps download, 256 mbps upload Trafiku Flat 1 Adrese IP Publike Protokollet P2P dhe lojrat jane te bllokuara. Protokollet video streaming protocols jane te deprioritizuar. TELE 256\256 eshte i pershtatshem per perdorim biznesi dhe zyre. Nuk lejohet te perdoret TELE 256\256 per multiuser, trunking dhe qellime video contribution.

Data Speeds deri ne: 15 kbps download, 4 kbps upload 1 Adrese IP Publike Volumi I lejuar mujor: 1 Gigabyte cdo 31 days Gigabyte-t Extra do te shtohen automatikisht kundrejt vleres 7 € per cdo Gigabyte.

Office subscription 

Package

SPECIAL FLAT


Monthly fee

101.5 Euro 


Details

Data Speeds deri ne : 20 mbps download, 6 mbps upload Trafiku Flat 1 Adrese IP Publike Protokollet P2P dhe lojrat jane te bllokuara. Protokollet e Video streaming are deprioritizuar. SPECIAL FLAT eshte i pershtatshem per perdorim biznesi dhe zyre. Nuk lejohet perdorimi i SPECIAL FLAT per rishperndarje, trunking dhe  video streaming.