ONLINE. GJITHMONË. KUDO.

STARNET ofron routing dhe pajisje wireless për të gjitha përdorimet e mundshme – nga lokacioni i konsumatorëve, deri në qendrat e ndryshme të të dhënave. Ne kemi një rrjet të gjerë të konsulentëve të trajnuar, qendrat e trajnimit dhe shpërndarësit në gjithë Shqipërinë. Ne kemi mbi një dekadë përvojë në krijimin e rrjeteve dhe instalimet pa tel. Edhe pjesa “soft” mbështet dhe përmbush kërkesat me karakteristikat më të zakonshme dhe ato shumë të veçanta dhe ne jemi vazhdimisht duke shtuar veçori të reja të kërkuara nga konsumatorët. Së bashku me partneret dhe siguruesit tanë, ne jemi në gjendje të ndërtojmë lidhje me fibër dhe wireles në të gjitha vendet gjeografike, në distanca të largëta, në lidhje të sigurta e të fshehta, shkëmbimet e internetit mes vendeve, dhe tunele të sigurt midis bankave.