Abonim për familje 

Plani tarifor

CASA 16

CASA 32

CASA 50

CASA FLATTarifa mujore e shërbimit

22 Euro

30 Euro

46 Euro

90 Euro


Kosto RESET

(Lejohet vetëm një herë në muaj, me kërkesë)

14.5 Euro

22 Euro

36.25 Euro

58 Euro


Përcaktime

Data Speeds deri ne: 15 mbps download, 4 mbps upload Kapaciteti i lejuar mujor (down+up): 50 Gigabyte every 31 days

Trafiku mujor mund te risetohet 1 here ne jave me kerkese te klientit Trafik P2P i lejuar cdo dite nga ora 23:00 deri ne 07:00

1 adrese IP private Gjate oreve te peak-ut Open Sky mund te aktivizoje procedurat e ndarjes se trafikut ne menyre qe te shmange konsumin e tepruar te perdoruesit dhe per te mbrojtur klientet e tjere.

Performanca e sistemit eshte e maksimizuar gjete konsumit te 100 GB te pare. Pas 100 GB te pare traffic data is Flat dhe protokollet e video streaming jane te deprioretizuar 1 adrese IP private Protokollet P2P and lojrat jane disponibel cdo dite ne oraret 23:00 deri ne 07:00

Abonim për biznes

Plani tarifor

FLAT 60

FLAT 100

FLAT 200

256_256 Telemetry 

Volume


Tarifa mujore e shërbimit

101.5 Euro 

152 Euro

289 Euro

38 Euro

12 Euro


Kosto RESET

(Lejohet vetëm një herë në muaj, me kërkesë)

87 Euro

123.25 Euro

232 Euro


7.25 Euro për çdo GB extra


Përcaktime

Data Speeds deri ne : 20 mbps download, 6 mbps upload

Performanca e sistemit eshte e maksimizuar gjete konsumit te 60-100-200 GB te pare.


Pas konsumimit te 60-100-200 GB trafiku data eshte Flat dhe protokollet e video streaming jane te deprioritizuar 1 Adrese IP Publike

Data Speeds deri ne: 256 mbps download, 256 mbps upload Trafiku Flat 1 Adrese IP Publike Protokollet P2P dhe lojrat jane te bllokuara. Protokollet video streaming protocols jane te deprioritizuar. TELE 256\256 eshte i pershtatshem per perdorim biznesi dhe zyre. Nuk lejohet te perdoret TELE 256\256 per multiuser, trunking dhe qellime video contribution.

Data Speeds deri ne: 15 kbps download, 4 kbps upload 1 Adrese IP Publike Volumi I lejuar mujor: 1 Gigabyte cdo 31 days Gigabyte-t Extra do te shtohen automatikisht kundrejt vleres 7 € per cdo Gigabyte.

Abonim për zyrë 

Plani tarifor

SPECIAL FLAT


Tarifa mujore e shërbimit

120 Euro 


Përcaktime

Data Speeds deri ne : 20 mbps download, 6 mbps upload Trafiku Flat 1 Adrese IP Publike Protokollet P2P dhe lojrat jane te bllokuara. Protokollet e Video streaming are deprioritizuar. SPECIAL FLAT eshte i pershtatshem per perdorim biznesi dhe zyre. Nuk lejohet perdorimi i SPECIAL FLAT per rishperndarje, trunking dhe  video streaming.