Shërbimet

sherbimet-in

O F E R T E

Per sherbimin Live Transimtion (IP SNG)

Abonimi mujor StarNet Live                   1200 Lek/Muaj – 8 Euro/Muaj

Sistemi satelitor Tooway                   56000  Lek/Muaj – 400 Euro/Muaj

StarNet Live Transition Quality

Bandwidth Upload

Cmimi i transmetimit per ore

                             WEB              1024 kbps                    7000 Lek  –  € 50,00
                              SD              2048 kbps                  12750 Lek  –  € 91,00
                              HQ              3072 kbps                  18760 Lek  –  € 134,00
                              HD              4096 kbps                  24500 Lek  –  € 175,00
                             HD+              6144 kbps                  35280 Lek  –  € 252,00

 

Shënime:

  • Aktivizimi i ketij sherbimi behet nepermjet nje prodedure rezervimi e cila do komunikohet paraprakisht me perdoruesit e ketij sistemi
  • Kjo oferte nuk mer ne kosiderate kostot e Encoderit dhe Decoderit IP apo paisjeve te tjera qe mundesojne transmetimin
  • Paisja satelitore funksionon ne te gjithe teritorin e Ballkanit dhe mund te montohet lehtesisht nga kushdo pas nje trajnimi fillestar
  • Cmimet e mesiperme nuk perfshijne taksen e TVSH .
  • Sherbimi parapaguhet gjate periudhes se rezervimit.

Paketa per familjare dhe per zyra

Open Sky 

Tooway 10

Open Sky 

Tooway 25

Open Sky 

Tooway Extra

 

 

Open Sky 

Consumer Flat

Daily 

Flat

 Max Download       22 Mbps           22 Mbps          22 Mbps                 8 Mbps   8 Mbps
   Max Upload         6 Mbps            6 Mbps            6 Mbps                 2 Mbps   2 Mbps
   Trafik/Muaj       10 GB          25 GB         100 GB                  FLAT     FLAT
                      FLAT 23:00 – 7:00  
        IP       Dinamike         Dinamike         Dinamike               Dinamike Dinamike
    Cmimi   5320 L – 38 €      7980 L – 57 €   14700 L – 105 €           12600 L – 90 € 4200L-3 €

Kontrat Subjekti Individ
Kontart Subjekti Biznes
Kontrat Shërbimi Satelitor