Satelit

      Abonime Familjare

paketa familjare

Shënime:

  • Paketat familjare nuk kanë IP publike. Ky shërbim bën pjesë në kërkesat opsionale të klientit.
  • Të gjitha këto paketa kanë volum mujor të përcaktuar.
  • Pas modemit satelitor mund të lidhet vetëm një paisje. Nëse dëshironi të përdorni këtë shërbim në një rrjet, atëherë do tju nevojitet një Router.
  • Cmimet e mesiperme jane pa TVSH

 

Abonime per Biznes

Paketat e Biznesit

Shënime:

  • Të gjitha paketat biznes kanë IP statike e cila iu ofrohet si pjesë e paketës.
  • Paketa “Business Flat” është paketë që përdoret kryesisht për shërbim interneti në zyra.
  • Paketa “Video Survelliance” është e profilizuar kryesisht për rastet kur klienti do të shohë kryesisht kamerat në distancë por në këtë rast nuk mund të përdorë më shumë se 26 Gigabyte në muaj.
  • Paketa “Video Survlliance Pro” është e ngjashme me paketën e mësiperme por nuk ka limit në përdorim.
  • Paketa “Telemetry” përdoret kryesisht për kontroll në distancë dhe për këtë arsye ka kapacitet të kufizuar por të palimituar.
  • Cmimet e mesiperme jane pa TVSH

 

WiFi Area

WiFi Area

 

Te Tjera

WiFi Area