Open-Sky

OPSKYOpen-Sky eshte nje Kompani e re Italiane, dinamike, e forte dhe me nje rol te rendesishem ne sektorin nderkombetar te komunikimeve dixhitale nepermjet satelitit. Karakteristike e kesaj Kompanie eshte vemendja qe i kushtohet klientit, suporti qe realizohet nga nje staf profesional, eshte ne gjendje te permbushe edhe kerkesat me te larta. Eshte Kompani partnere e EUTELSAT (Operatori i pare satelitor ne Evrope), eshte e specializuar ne shperndarjen e permbajteve dixhitale nepermjet satelitit.

STARNET eshte Kompania qe ka ekskluzivitetin e shperndarjes se sherbimeve satelitore te ofruara nga Open Sky ne terrritorin e Republikes se Shqiperise.