STARNET

KNOW.AL

“KNOW” lindi si dëshirë e skuadrës sonë për të bërë të disponueshme njohuritë dhe eksperiencat tona të deritanishme në fushën e rrjeteve, telekomunikacionit dhe biznesit të lidhur me këto rrjete. 

Rrjetet e telekomunikacionit jane pjesë integrale në shumë sipërmarrje biznesi dhe janë baza për shumë shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit.

Njohuritë solide në fushën e rrjeteve krijojnë mundësi punësimi shumë të mira për inxhinierët e rinj të fushës, krijojnë premisa për implementime të suksesshme të projekteve në fushën e Teknologjisë së informacionit si dhe kompletojnë inxhinierët në fushën e ICT me njohuritë e duhura për integrime të suksesshme.

Përkushtimi ynë është të mundësojme trajnime profesionale që sigurojnë njohuri adekuate për teknologji të ndryshme network si dhe teknologji programimi dhe serverash për integrime të plota të zgjidhjeve ICT.

Mbi 120 të trajnuar

Momente nga trajnimet

sqAlbanian